Hipoterapie a cvičení na koni

Protáhnout, uvolnit a relaxovat

Certifikovaná hipoterapie a cvičení na koni

Kůň je ideální k fyzickému i psychickému uvolnění

Lekce certifikované hipoterapie či cvičení na koni probíhají vždy ve venkovním prostředí, tj. na jízdárně či ve vhodně zvoleném terénu. Kůň s vhodnými chody, velikostí a charakterem je vybírán jezdci na míru. Pro nasedání na koně máme samozřejmě rampu. Při hipoterapii nejčastěji používáme voltižní madla, ale možné je i sedlo či jiné speciální pomůcky, opět zvolené podle potřeb jezdce.

Lekce povede naše fyzioterapeutka Anička, která je absolventem certifikovaného kurzu hipoterapie v Centru hiporehabilitace Mirákl. Kůň je veden hlavní instruktorkou a majitelkou Míšou, která absolvovala kurz pro vodiče koní při hipoterapii ve spolku Hiporehabilitace Svítání. 

 

Lekce léčebné hipoterapie nabízíme hendikepovaným zájemcům jako možný doplněk k programu našich akcí. Hipoterapie probíhá téměř na všech akcích Koňské opery kromě dětských táborů a podzimních akcí (zde z důvodu chladnějšího počasí). U příslušných akcí je informace o možnosti hipoterapie uvedena v podrobnostech a též v přihlašovacím formuláři. Hipoterapie se objednává po jednotlivých lekcích a v případě zájmu si příslušný počet označíte v již zmíněné přihlášce.

Hipoterapie je určena pro děti i dospělé. Naší prioritou je ale samozřejmě bezpečnost jezdce, a proto nemůžeme nabídnout hipoterapii úplně všem. Rozhodující je nejen diagnóza, ale také např. váha jezdce. Pokud tedy máte o hipoterapii zájem, určitě je vhodné nás ještě před vyplněním přihlášky kontaktovat (telefonicky či prostřednictvím formuláře níže), abychom domluvili vše potřebné a zodpověděli všechny vaše případné dotazy. 

p

Lekce hipoterapie lze kombinovat či spojit se standardním ježděním. Důležité podrobnosti (nastavení hipoterapie podle diagnózy, podrobnosti ohledně bezbariérového ubytování, případné rozplánování času jízd všech členů rodiny, aby např. rodiče mohli být přítomni hipoterapii svého dítěte, logistika všech přesunů atd.) domlouváme individuálně.

Jezdec čerpající lekce hipoterapie si ke svému standardnímu účastnickému poplatku za danou akci jednoduše připočítá cenu objednaných lekcí hipoterapie.